Dokumentacja PPOŻ

Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Działamy na rynku od wielu lat i za sukces uważamy naszych zadowolonych z bezpieczeństwa w swoich obiektach klientów.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie dokumentacji przeciwpożarowej, które są dostosowane do potrzeb i wymagań naszych Klientów. W ramach naszych usług oferujemy:

Obowiązek stosowania dokumentu nakłada na właściciela budynku rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ponadto dokument ten należy poddawać okresowej aktualizacji – raz na dwa lata.

Ustawa o Odpadach  z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 992) narzuca na właścicieli miejsc gdzie są magazynowane odpady wymóg opracowania Operatu Przeciwpożarowego opisującego wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719), ocena zagrożenia wybuchem ma na celu wskazanie pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem. W ramach tej usługi wyznaczane są odpowiednie strefy zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych, a także przygotowywana jest graficzna dokumentacja klasyfikacyjna. W trakcie oceny zagrożenia wybuchem identyfikowane są również czynniki, które mogą zainicjować zapłon. Wszystkie te działania są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w danym obiekcie oraz ochronę przed ewentualnymi szkodami wynikającymi z wybuchów.

Opracowanie oraz wdrożenie w zakładzie produkcyjnym w którym może wystąpić atmosfera wybuchowa Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu wymaga Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

Nasze usługi są wykonywane przez wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wszystkie nasze działania są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami i wymaganiami prawnymi.

Gwarantujemy, że podejdziemy do każdego zlecenia z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem. Jeśli szukasz rzetelnego partnera do zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie lub instytucji zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top