Autoryzowany Serwis Gaśnic

Posiadanie gaśnicy to nie wymóg a zdrowy rozsądek! Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa jest nieodłącznym elementem życia. Wyposaż swój dom, miejsce pracy oraz samochód w podręczny sprzęt gaśniczy.  Zgodnie z polskimi przepisami, gaśnice muszą spełniać szereg wymagań dotyczące ich pojemności, rodzaju środka gaśniczego, ciśnienia roboczego, czasu działania, a także muszą być sprawne i poddawane okresowej kontroli technicznej.
Wymagania dotyczące gaśnic w Polsce reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tymi przepisami, gaśnice są obowiązkowe w każdym budynku, a ich liczba i umiejscowienie zależą od rodzaju budynku oraz zagrożenia pożarowego, jakie w nim występuje.
W ofercie posiadamy gaśnice: proszkowe, wodne, pianowe oraz na dwutlenek węgla. Wybór odpowiedniego rodzaju gaśnicy zależy od rodzaju zagrożenia pożarowego, jakie występuje w danym miejscu. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Scroll to Top